meer informatie

Hieronder tref je meer informatie over hyperventilatie, paniekaanvallen en fobieen, mogelijke klachten en de therapie.

Wat is hyperventilatie

Hyperventilatie is een eigenlijk volstrekt natuurlijke reactie van het lichaam op een angstige of levensbedreigende situatie. Het lichaam bereidt zich voor om tot actie (vechten/vluchten) over te gaan. Tot zover is er dus niets aan de hand.

Anders wordt het wanneer er geen duidelijk aanwijsbare reden is voor de hyperventilatie. We spreken dan van chronische hyperventilatie. Bij chronische hyperventilatie neemt het lichaam continu meer zuurstof op dan het nodig heeft. Dit gaat gepaard met vele vervelende klachten. Door de klachten worden we beperkt in onze dagelijkse bezigheden. We gaan opzoek naar het eerste moment waarop we de klachten hebben ervaren en proberen vervolgens deze situatie(s) zoveel mogelijk te voorkomen.

Paniekaanvallen en fobieen

We 'ontwikkelen' nu een angst voor bepaalde situaties. Het gevolg van deze angst is dat de hyperventilatie hierdoor nog intenser wordt waardoor vervolgens de angst verergerd. Door deze vicieuze cirkel ontstaat een paniekaanval.

Wanneer deze situatie zich regelmatig voordoet bestaat het risico dat we zelfs fobische klachten gaan ontwikkelen. We ontwijken daardoor bepaalde plaatsen waar de paniek aanvallen zich hebben voorgedaan en verliezen het zelfvertrouwen in ons eigen lichaam.

Door een goede ademhaling is het mogelijk om de vicieuze cirkel te doorbreken.

mogelijke klachten

Hyperventilatie kan wel ongeveer 200 verschillende klachten te weeg brengen. op de volgende pagina zie je een lijst met de meest voorkomende klachten. Wanneer je zelf meerdere klachten bij jezelf herkent dan is de kans groot dat je ook last hebt van (chronische) hyperventilatie.

De therapie

In een intake gesprek zal ik vaststellen of de klachten inderdaad het gevolg zijn van een verkeerde ademhaling. We nemen daarvoor onder andere een klachtenlijst door met daarop de 50 meest voorkomende klachten, bovendien zal ik bepalen hoe de ademhaling op dat moment verloopt. Aansluitend zullen we, in een periode van acht tot tien weken, wekelijks de ademhaling oefenen. Daarnaast zal je deze oefeningen ook thuis dagelijks moeten uitvoeren.

Hierdoor zult u een 'nieuwe vorm' van ademhalen aanleren waardoor de klachten sterk afnemen of zelfs geheel verdwijnen. Door middel van deze therapie heb ik inmiddels al vele mensen mogen helpen om de ademhaling weer goed onder controle te krijgen met als gevolg geen of in elk geval veel minder klachten.